BUE OG PIL MAKING - WORKSHOP
BOW AND ARROW MAKING - WORKSHOP

Vi møtes for å lage egne buer, piler og annet utstyr som hører med. Vi lærer fra hverandre, de fleste begynner helt fra nybegynner nivå, men vi får det til.

We meet to make our own bows, arrows and other equipment that comes with it. We learn from each other, most start from the beginner level, but we make it happen.