SOSIALT     SOCIAL EVENTS

Bueskyttere er sosiale vesener. Vi møtes gjerne til en kaffekopp og noe godt og bite i, en pils på byen, eller grilling ute i det fri, gjerne etter noen bueskytter aktiviteter. Da kan vi minnes om den gangen da vi traff midt i blinken fem ganger på rad ...
Eller prøve nye utfordrende måter å skyte på...


Archers are social beings. We like to meet for a cup of coffee and something good to eat, a beer in the city, or barbecue in the open air, often after some archery activities. Then we can remember the time when we hit the bullseye five times in a row ...

Or try new challenging ways to shoot ...