Kom og prøv! Opplev spenning og moro med nye venner. Det er bare å ta kontakt. Velkommen skal du være!


Come and try! Experience excitement and fun with new friends. Just get in touch. Welcome you shall be!

Det er mulig å få låne utstyr fra klubben. Prisene er som følger:
Lån av bue og piler eller en av delene ved inneskyting: kr 50,-/dag (første gang gratis)
Lån av bue og piler eller en av delene ved uteskyting (max ter piler per pers): kr 50,-/dag (første gang gratis)

It is possible to borrow equipment from the club. The prices are as follows:
Borrow bow and arrows or one of the parts for indoor shooting: NOK 50/day (first time free)
Borrow bow and arrows or one of the parts for outdoor shooting (max three arrows per person): NOK 50, -/day (first time free)

Ønsker du å bli medlem?

Fyll ut medlemsregistreringsskjemaet og betal riktig beløp.
Vår Facebook gruppe er forbeholdt våre medlemmer. Når du er registrert som medlem kan du be om å få bli med der gjennom Facebook.
Det er anlednig til å prøve et par ganger før du bestemmer deg om du vil bli medlem eller ikke. Vi har buer og piler til utlån før du skaffer deg dine egne.

OBS personer under 16 år må ha voksen følge for å delta på aktivitetene i klubben.


Want to become a member?

Fill out the member registration form and pay the correct amount.

Our Facebook group is reserved for our members. Once you are registered as a member, you can ask to join there through Facebook.
You get the opportunity to try a few times before you decide whether you want to join or not. We have bows and arrows for loan before you get your own.NB persons under the age of 16 must have an adult to participate in the activities of the club.


Familie medlemskap inkluderer medlemmer av samme husstand, hvorav opp til to over 18 år(Family membership includes members of the same household, of which up to two over 18 years) 

NHL sitt bankkonto er 4200 01 24111 eller bruk VIPPS  # 568359