Kom og prøv! Opplev spenning og moro med nye venner. Det er bare å ta kontakt. Velkommen skal du være!


Come and try! Experience excitement and fun with new friends. Just get in touch. Welcome you shall be!

Ønsker du å bli medlem?

Fyll ut medlemsregistreringsskjemaet og betal riktig beløp.
Vår Facebook gruppe er forbeholdt våre medlemmer. Når du er registrert som medlem kan du be om å få bli med der gjennom Facebook.
Det er anlednig til å prøve et par ganger før du bestemmer deg om du vil bli medlem eller ikke.

OBS personer under 16 år må ha voksen følge for å delta på aktivitetene i klubben.


Want to become a member?

Fill out the member registration form and pay the correct amount.

Our Facebook group is reserved for our members. Once you are registered as a member, you can ask to join there through Facebook.
You get the opportunity to try a few times before you decide whether you want to join or not.


NB persons under the age of 16 must have an adult to participate in the activities of the club.


  • Vanlig Medlem (Ordinary member): kr 300,-

  • Familiemedlemskap (Familymembership): kr 500,-

  • Ungdom 12 - 18-/Student/Honnør/-medlem (youth 12 - 18/student/retired member): kr 200,-

  • Økonomisk Mindre Velbeslått medlem (weak economy): kr 200,-

  • Barn under 12 (kids below 14): kr. 0,-

Familie medlemskap inkluderer medlemmer av samme husstand, hvorav opp til to over 18 år(Family membership includes members of the same household, of which up to two over 18 years)

NHL sitt bankkonto er 4200 01 24111 eller bruk VIPPS # 568359