Ønsker du å bli medlem?

Fyll ut medlemsregistreringsskjemaet og betal riktig beløp.
Vår Facebook gruppe er forbeholdt våre medlemmer. Når du er registrert som medlem kan du be om å få bli med der gjennom Facebook.
Det er anlednig til å prøve et par ganger før du bestemmer deg om du vil bli medlem eller ikke.


Want to become a member?

Fill out the member registration form and pay the correct amount.

Our Facebook group is reserved for our members. Once you are registered as a member, you can ask to join there through Facebook.
You get the opportunity to try a few times before you decide whether you want to join or not.