KANO OG BUE     CANOE AND BOW

Noen i klubben liker å ta ett padletak eller to, komme oss for eksempel på Storøya på Jonsvatnet  og holde på med stubbejakt eller archery tag der. Mange muligheter åpner seg ...

For ordens skyld - vi camper ikke rundt Jonsvatnet! (Camp-bildet er fra Tøysendammen)


Someone in the club likes to take a paddle move or two, get us for example on Storøya on Jonsvatnet and do stump hunting or archery tag there. Many opportunities open up ...

For the record - we do not camp around Jonsvatnet! (The camp picture is from Tøysendammen)