STUBBEJAKT     STUMP-HUNTING

Vi tar oss en tur i skogen og skyter på gamle stubber. Det er morsomt, vi får tur ute i naturen, skyter på blinker i variert avstand og størrelse. Mye morsommere enn å skyte pil etter pil på samme blink i samme avstand. Avsluttes gjerne med bål, kaffe, pølser ...


We take a walk in the woods and shoot at old stumps. It's fun, we get a walk in nature, shoot at targets in varied distances and sizes. Much more fun than shooting arrow after arrow at the same target at the same distance. Finishes with campfire, coffee, sausages ...