PRAKTISKE KURS     PRACTICAL COURSE

Både i buemaking og ting som henger sammen med det og andre håndverk. Kursene kan bli holdt av våre egne medlemmer eller så inviterer andre spennende mennesker som kan lære oss noe nyttig.


Both in archery and things related to it and other crafts. The courses can be held by our own members or invite other exciting people who can teach us something useful.