3D LØYPE 3D TRAIL

En avansert stubbejakt, i stedet for gamle stubber skyter vi på dyrefigurer laget av materialet som tåler mange skudd, som vi plasserte i skogen i samarbeid med grunneieren.
Det koster kr 10,- for medlem og kr 50,- for ikke medlem per arrangement. Ikke medlemmer får prøve to ganger for medlemspris, etter det må de melde seg i klubben eller betale ikke medlem pris.

VIPPS # 568359

An advanced stump hunt, instead of old stumps, we shoot at animal figures made of the material that can withstand many shots, which we placed in the forest in collaboration with the landowner.
It costs 10 NOK for a member and 50 NOK for a non-member per event. Non-members may try twice for a member price, after that they must join the club or pay a non-member price.


Veibeskrivelse til gården hvor vi parkerer, videre går vi til fots. Banen er ikke lett å finne så avtal med medlemmene som kan veien.
Directions to the farm where we park, further we walk. The trail is not easy to find so join the members who know the way.