3D LØYPE     3D TRAIL

En avansert stubbejakt, i stedet for gamle stubber skyter vi på dyrefigurer laget av materialet som tåler mange skudd, som vi plasserte i skogen i samarbeid med grunneieren.
Det er gratis for medlemer og kr 50,- for ikke medlem per dag. 

VIPPS # 568359

An advanced stump hunt, instead of old stumps, we shoot at animal figures made of the material that can withstand many shots, which we placed in the forest in collaboration with the landowner.
It's free for members and cost 50 NOK for a non-member per day. 


Veibeskrivelse til gården hvor vi parkerer, videre går vi til fots. Banen er ikke lett å finne så avtal med medlemmene som kan veien.
Directions to the farm where we park, further we walk. The trail is not easy to find so join the members who know the way.