søndag 18. mars 2018

Under siste årsmøte, ble vi oppmerksomme på at våre vedtekter ikke hadde blitt offentliggjort. Du kan nå finne en lenke til våre vedtekter i margen, samt her.

onsdag 17. januar 2018

Nytt år, nye.... vent litt!

Dette begynner å bli pinlig. Det kan virke som om det eneste innlegget som postes årlig, er denne nyttårsintroduksjonen - med stadige lovnader om nytt innhold og nye høyder. Vel, dette året vil kanskje bidra til en forandring - hva vet jeg? Jeg ønsker, i midlertid, å informere om at vi forsøker å gjenoppta våre månedlige mekkekvelder og at stubbeskytinga antagelig vis blir å fortsette som normalt. Har dere ønsker om å delta på noen spesifike arrangement, eller er det ønsker om å holde kurs, så vet dere hvor vi er. Dere finner oss enten på Facebook (fortrinnsvis) eller på e-post.

Jeg ønsker også å melde om at det snart vil foreligge en innkalling om årsmøte og medlemsmøte, og at en faktura på medlemskontigenten for 2018 snart vil bli utsendt.

Ha et fantastisk treffende 2018!

søndag 15. januar 2017

Nytt år, nye piler å skyte bort...

Godt nyttår!

Mange (referanse mangler) har oppsummert året 2016 som et mindre heldig år, og håpet for et mer innbringende 2017 står sterkt i enkeltes hjerter. Nidaros Håndbuelag (NHL) brukte 2016 mer eller mindre som et sabattsår og ekskluderte seg selv i forbindelse med mange av de tradisjonelle tilstelningene vi tidligere har deltatt på. Økonomisk sett har ikke dette påvirket klubben, da vi hverken har hatt utgifter eller inntekter av vesentlig størrelse.

De to hovedaktivitetene NHL alltid har frontet  (stubbeskyting og mekkekvelder) har imidlertid, mer eller mindre, gått som planlagt - selv om det også her har vært redusert deltakelse.

Det vil snart foreligge innkalling til nytt årsmøte, der vi får anledning til å diskutere aktiviteter for 2017. Skal vi fortsette sabatten i det nye året, skal vi gjenoppta de tradisjonelle aktivitetene, eller skal vi finne på noe helt nytt? Tiden vil vise!

Som de sier på nynorsk: Stay tuned!

mandag 15. februar 2016

Vårens mekking iverksettes

Det nye året er kommet og det lover mye nytt for alle som er interessert i håndbuetradisjoner.

Innkalling til årsmøte er like rundt hjørnet og i påvente av sommerens mange aktivitetsmuligheter, ihverksettes mekkekvelder med følgende dato: 16.02, 15.03, 12.04, 10.05

Oppmøtet er ved Stabbursmoen skole, Heimdal, mellom klokken 18 og 22.

Vel møtt!

fredag 18. september 2015

Vi kvesser høvlen igjen

Da er sommeren over og høst-roen senker seg igjen.
Kveldene blir mørkere og hva er vel da ikke mer passende enn å vekke til live gamle mekkeprosjekt!?

Vi starter høsten aktiviteter med bueverksted på Stabbursmoen skole, tirsdag 22. september og tirsdag 27. oktober.

Om det er et gammelt prosjekt du fremdeles jobber på, et nytt prosjekt du nettopp har påstartet, eller dersom du ennå ikke har funnet ut hva du ønsker å ta fatt på og simpelthen bare trenger litt kreativ input - kom gjerne innom! Vi har et lite utvalg av råvarer, som det går an å kjøpe for en billig penge og vi har verktøy så det holder. Ekspertise er det også overflod av.

Vi åpner dørene klokken 18.00 og holder på til 22.00, dersom ingenting uforutsett skjer. Verkstedet holder til i de røde brakkene på oversiden av skolen (i enden av skolegården).
 
Velkommen!

lørdag 14. mars 2015

Våren er kommet!

Vi som bor i Trøndelag har blitt velsignet med en usedvanlig tidlig vår i år. Om det varer, er dog ikke lett å si. For ett par uker siden gjennomførte Nidaros Håndbuelag årsmøte for 2015, med et titalls oppmøtte medelemmer - som vanlig, gjennomført i lokalene til de alltid så gjestmilde håndverkerene ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. Referat fra møtet sendes ut så snart som mulig, men her er en liten oppsummering:

De månedlige workshopene ved Stabbursmoen skole fortsetter, dog med litt endret timeplan. Det er foreslått å veksle mellom å møtes på mandag- og tirsdags kveld, da dette vil gi muligheter for flere å delta. Det ble foreslått å holde søm-kurs i løpet av året. Invitasjon blir tilgjengelig når vi får fastslått en dato. Samtidig informeres det om at Trondheim Vikinglags venner, gjevnlig, holder åpne håndverkskvelder, hvor enhver kan stikke innom og lære seg nye ting.

Kuset Gård selges mot sommeren, hvilket medfører at våre lagerlokaler forsvinner, i tillegg til muligheten for innendørsskyting (låveskytinga). Årsmøtet prioriterer å finne nye lagerlokaler og oppfordrer de som måtte ha kjennskap til slike fasiliteter om å ta kontakt. Det forventes også at håndbuelagets medlemmer møter til dugnad og opprydding i og rundt låven, når dette skal organiseres. Innkalling vil bli sendt på mail/Facebook.

Som enkelte kjenner til, drar Trondheim Vikinglag til Transylvania i sommer, hvilket medfører at de ikke blir å arrangere vikingmarked dette år. Håndbuelaget har bestemt for å ta et sabbatår, når det kommer til store arrangement, men er åpen for å delta på små begivenheter utover året.

Stubbejakta fortsetter på søndager, inntil lyset tillater at vi flytter aktiviteten til kveldstid.

søndag 7. september 2014

Aktiviteter gjenopptas etter sommeren

Nå som sommerferier er unnagjort, har aktivitetene i håndbuelaget tatt seg opp igjen. Førstkommende tirdag (9/9) møtes vi til buemekking og andre, relaterte håndverksarbeider. Hvis du skulle være interessert i å stikke innom på visit, finner du oss på Stabbursmoen skole (i de røde brakkene bak håndballbanen på oversiden av skolen) ca. fra klokken 18 og utover.
Vi vil holde gjevnlige workshops, på samme plass, én gang i måneden.

Ellers er det verdt å nevne at vi møtes gjevnlig til sosiale aktiviteter og bueskyting, i form av stubbeskyting ved Granåsen skianlegg og låveskyting på Kuset gård (ved Jonsvatnet). Vi holder en åpen gruppe på facebook, for mer informasjon om disse aktivitetene.