torsdag 20. februar 2020

Styremøte 1 i 2020

Referat fra Styremøte 1 i 2020 finnes her :)

Årsmøte 2020

Alle medlemmer og øvrige interesserte inviteres herved til Årsmøte den 19.Mars kl 19:00 i lokalene til Nidarosdomens Restaureringsarbeider på Kalvskinnet. Vi har ikke lokalene bekreftet enda, så hvis det blir endringer kommer det egen oppdatering på dette her. Det serveres Kaffe, Te og kjeks :)

Dagsorden for årsmøtet blir slik:
  1. Godkjenne innkalling og dagsorden
  2. Valg av ordstyrer, referent og to representanter til å skrive under protokollen
  3. Styrets årsberetning
  4. Regnskap
  5. Valg
  6. Fastsetting av medlemskontingent
  7. Innkomne saker
I år er det verd å merke seg revidering av vedtekter på programmet mhp lovpålagt registrering av styrets medlemmer hos Brønnøysundregisteret. I tillegg har det kommet tre saker fra medlemmer. En av dem er en vedtektsendring. Forslaget går på at medlemmer bør kunne melde inn saker etter innkalling til årsmøtet.

Styrets forslag til reviderte vedtekter finner dere her.  Tekstendringene er markert med gult for enkelhet skyld :)

De to andre sakene som har kommet inn omhandler Rekruttering og Epostadressen til foreningen.

Etter årsmøtet blir det kjørt et medlemsmøte som sedvanlig.

Velkommen :)


fredag 10. januar 2020

Nytt År Nye Kontingenter :)

Kjære Medlemmer
Nytt år nye kontingenter 

I år går vi frem litt mere strukturert når det gjelder registrering. Styret har til nå ikke hatt noe skikkelig medlemsregister utover kasserer sin liste med folk som har betalt. Det har blitt etterlyst utsending informasjon pr epost og SMS for de som ikke har facebook. Dette er noe som blir mulig når vi har et register med medlemmer. Derfor med brask og bram: Fyll ut følgende skjema, så får dere tilsendt betalingsblankett for 2020, og vi får et medlemsregister.
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc8_nLI7EQhFvbWO…/viewform…
Til de som lurer i disse personverntider: Informasjonen fra året før blir slettet 30 dager etter årsmøtet.

Mvh
Styret

onsdag 13. november 2019

Styremøte nr 2 i 2019

Styremøte nr 2 i 2019 ble avholdt i kveld.
Referat finner man her : https://docs.google.com/document/d/1d-PbOiAplobri-zcycOXxKKKj3ZE1fRDCsGpu-u-neQ/edit?usp=sharing

Styremøte nr 1 2019

Retro-fit av posting for styremøte nr1 i 2019:
Møtet ble avholdt 2/10 men referat ble dessverre ikke lagt ut før nå. Beklager :)

Referat: https://docs.google.com/document/d/13-quiA5sA905yDDKvDoPA5VQTcxir4NZIQPeyHLOoaI/edit?usp=sharing

mandag 1. april 2019

Årsmøtereferat 2019 og medlemsmøtereferat fra påfølgende møte

Da var (fjor-)årets årsmøte avholdt og referatet ligger her: https://docs.google.com/document/d/1wMyxM1V-VmOX7RTN41reOviLl6sT6jAoTSR5oPCLBhc/edit?usp=sharing

Rett etter årsmøtet hadde vi et medlemsmøte hvor vi tok opp bla.a. hvordan vi kan få litt mere aktivitet. referatet fra dette møtet ligger her:https://docs.google.com/document/d/1XZbYopshuCQ6ZskkNWN7TfVMNOm9u0h2d_Kiy1X4ZVU/edit?usp=sharing

En av sakene vi ser på er hvilken dag i uka vi skal ha mekkekvelder og skyting på. Derfor er det laget et par Doodle poller for dette. Hvis noen av disse aktivitetene høres interessante ut, så gå inn på pollen og si din mening :) Jeg tenker vi lukker pollen ila to uker fra i dag.

Poll for Mekkekvelder:
https://doodle.com/poll/se8s9xykt4app2s7

Poll for Skyting på Meistad:
https://doodle.com/poll/y36qxrr5x4aryqhd

Mvh
-Ole (Leder også i 2019)

søndag 31. mars 2019

Året 2018

Året 2018 må kunne sies å ha sett minkende aktivitet på klubbens mekkekvelder. Det kan skyldes at Tirsdager passer dårlig for noen. La oss endre det i 2019 og se.
På den andre siden, har det vært oppsving på aktivitet i 3d-skyting.
Det har ikke vært noe klubborganisert stubbeskyting.
Noen medlemmer har arrangert et par runder Archery-tag. ("paintball"-med bue, pædda piler og beskyttelse). Dette høres skummelt ut, men det brukes buer som er veldig lav dravekt, og min vurdering er at det skal godt gjøres å få så mye som et blåmerke av dette. Anbefales varmt :)
Vi har hatt den tradisjonelle julebords-ølen.
Det ble ikke nok folk til å stille opp på Vikingfestivalen i 2018. Vi får se hvordan det blir med dette i 2019. Noen av oss har holdt av helga :)

Styret har vært relativt aktive første halvår med 3 styremøter, og litt mindre aktive etter sommeren med kun 1 styremøte.

Oppsvinget i aktivitet på 3d siden skyldes at vi har fått kjøpt inn flere 3d-blinker og at vi har en plass å skyte. Gården til Øyvind og Charlotte fungerer fint til dette. Vi har nå en avtale med dem om å ha løypa der og skyte fast i løypa eller på låven en gang i måneden samt å kunne lagre ting på låven. Som vederlag betaler vi en liten sum og forplikter oss til å stille med folk til bueskyting på åpen dag.
Dette kan bli en fin fast aktivitet for klubben i årene fremover :) Medlemmer kan også gå løypa på eget initiativ, men da etter avtale med Øyvind og Charlotte.