HISTORISKE EVENT

De som har interesse og lyst deltar på historiske event som Vikingmarkedet, Kong Sverres dag, familiedag i Borggården og på Steinvikholmen ...